Kai Kristiansen model 42 dining chair set Noden-Kai-Kristiansen-4.jpg

Kai Kristiansen model 42 dining chair set

0.00
Kai Kristiansen sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-42.jpg

Kai Kristiansen sideboard

0.00
Kai Kristiansen FM Reolsystem Noden-Vintage-Wall-Shelves-6.jpg

Kai Kristiansen FM Reolsystem

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-243.jpg

Danish dining table

0.00
Børge Mogensen cabinet Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-49.jpg

Børge Mogensen cabinet

0.00
Hans J. Wegner ML-33 rocking chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-299.jpg

Hans J. Wegner ML-33 rocking chair

0.00
Finn Juhl side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-152.jpg

Finn Juhl side table

0.00
Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-157.jpg Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-163.jpg

Danish sideboard

0.00
Danish armchair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-102.jpg

Danish armchair

0.00
Kai Kristiansen FM Reolsystem Noden-Vintage-Wall-Shelves-3.jpg

Kai Kristiansen FM Reolsystem

0.00
Danish tallboy dresser Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-46.jpg

Danish tallboy dresser

0.00
Danish secretary bookshelf Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-21.jpg

Danish secretary bookshelf

0.00
Eric Merthen "Amiral" easy chair set Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-184.jpg

Eric Merthen "Amiral" easy chair set

0.00
Kurt Østervig table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-218.jpg

Kurt Østervig table

0.00
Danish cabinet Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-2.jpg

Danish cabinet

0.00
Erik Buck 310 chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-87.jpg

Erik Buck 310 chair

0.00
Danish shell chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-94.jpg

Danish shell chair

0.00
Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-33.jpg Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-34.jpg

Melvin Mikkelsen vanity dresser

0.00
Norwegian sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-125.jpg

Norwegian sideboard

0.00
Erik Kirkegaard armchair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-74.jpg

Erik Kirkegaard armchair

0.00
Peter Hvidt & Orla Mølgaard-Nielsen model 370 armchair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-80.jpg

Peter Hvidt & Orla Mølgaard-Nielsen model 370 armchair

0.00
Kai Kristiansen chest of drawers

Kai Kristiansen chest of drawers

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-206.jpg

Danish dining table

0.00
Danish bookshelf set Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-67.jpg

Danish bookshelf set

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-233.jpg

Danish dining table

0.00
Swedish planter bench

Swedish planter bench

0.00
Danish sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-313.jpg

Danish sideboard

0.00
Danish coffee table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-286.jpg

Danish coffee table

0.00
Danish dining chair set

Danish dining chair set

0.00
Danish cabinet Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-12.jpg

Danish cabinet

0.00
Danish dining chair set Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-211.jpg

Danish dining chair set

0.00
Danish nest of tables Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-279.jpg

Danish nest of tables

0.00
Danish bar cabinet Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-39.jpg

Danish bar cabinet

0.00
Danish side chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-93.jpg

Danish side chair

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-265.jpg

Danish dining table

0.00
Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-266.jpg Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-267.jpg

Kai Kristiansen model 31 chairs

0.00
Danish chest of drawers Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-31.jpg

Danish chest of drawers

0.00
Danish bookshelf Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-25.jpg

Danish bookshelf

0.00
Danish vanity bureau Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-17.jpg

Danish vanity bureau

0.00
Danish highboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-133.jpg

Danish highboard

0.00
Kai Kristiansen dining chair set Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-225.jpg

Kai Kristiansen dining chair set

0.00
Danish coffee table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-155.jpg

Danish coffee table

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-213.jpg

Danish dining table

0.00
Eric Merthen "Amiral" Easy Chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-192.jpg

Eric Merthen "Amiral" Easy Chair

0.00
Carlo Jensen sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-171.jpg

Carlo Jensen sideboard

0.00
Danish dining table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-251.jpg

Danish dining table

0.00
Svend Aage Eriksen armchair

Svend Aage Eriksen armchair

0.00
Danish sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-177.jpg

Danish sideboard

0.00
Danish vanity bureau Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-7.jpg

Danish vanity bureau

0.00
Pair of Kai Kristiansen chairs

Pair of Kai Kristiansen chairs

0.00
Danish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-292.jpg

Danish side table

0.00
Swedish armchair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-83.jpg

Swedish armchair

0.00
Pair of Danish nightstands

Pair of Danish nightstands

0.00
Kai Kristiansen chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-111.jpg

Kai Kristiansen chair

0.00
Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-275.jpg Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-276.jpg

Swedish side tables

0.00
Hans Wegner GE 258 daybed Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-56.jpg

Hans Wegner GE 258 daybed

0.00
Swedish phone bench Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-71.jpg

Swedish phone bench

0.00
Danish nest of tables

Danish nest of tables

0.00
Danish armchair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-115.jpg

Danish armchair

0.00
Swedish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-144.jpg

Swedish side table

0.00
Danish nest of tables Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-295.jpg

Danish nest of tables

0.00
Swedish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-296.jpg

Swedish side table

0.00
Danish school chairs

Danish school chairs

0.00
Swedish vanity table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-288.jpg

Swedish vanity table

0.00
Danish sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-168.jpg

Danish sideboard

0.00
Danish bureau Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-58.jpg

Danish bureau

0.00
Danish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-298.jpg

Danish side table

0.00
Danish dining chair set

Danish dining chair set

0.00
Danish easy chair Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-272.jpg

Danish easy chair

0.00
Swedish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-149.jpg

Swedish side table

0.00
Danish chest of drawers

Danish chest of drawers

0.00
Pair of Danish stools Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-290.jpg

Pair of Danish stools

0.00
Danish sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-139.jpg

Danish sideboard

0.00
Danish side table Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-311.jpg

Danish side table

0.00
Danish cabinet

Danish cabinet

0.00
Kai Kristiansen sideboard Noden-J18-Vintage-Danish-Furniture-64.jpg

Kai Kristiansen sideboard

0.00
Danish side table

Danish side table

0.00
Kai Kristiansen chest of drawers Noden-7435.jpg

Kai Kristiansen chest of drawers

0.00
Danish cabinet

Danish cabinet

0.00
Danish coffee table Noden-7534.jpg

Danish coffee table

0.00
Kai Kristiansen TV console Noden-7429.jpg

Kai Kristiansen TV console

0.00